<div align="center"> <h1>ZGM</h1> <h3>ZGM Kąty Wrocławiskie</h3> <p>zgm, katy, wrocławski mieszkaniowej, zakład</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://89.73.46.228/bip_zgmkw/strona/strona.php" rel="nofollow">http://89.73.46.228/bip_zgmkw/strona/strona.php</a></p> </div>